Bottle crusher pat.eur.
Typ
Załadunek
Wydajność b/h
CONTI
z przenośnikiem doprowadzającym
do 6000
SOLO
ręczny
do 2400
• duża wydajność rozdrobnienia
• duża redukcja objętości
• zabezpieczenie przed wypadkami (przed odpryskami)
• niski poziom hałasu [85/87 dB(Ai)]
• mała zużywalność
• kompaktowa budowa (zajmuje minimalną ilość miejsca)
Dlatego bottle crusher firmy HEIN stanowi cenne uzupełnienie
w firmie zajmującej się butelkowaniem.
Typ: CONTI
Obszary zastosowania:
• Maszyna kontrolna
• Wstępne sortowanie
• Sortowanie
• Urządzenia do sortowania
Transport butelek przy pomocy przenośnika taśmowego
Przykłady zastosowania dla:
Typ:
CONTI


Załadunek: Przenośnik masowy
Typ CONTI (automatyczne doprowadzanie) znajduje zastosowanie w obszarach z dużą ilością wadliwych butelek (maszyna kontrolna, sortowanie wstępne, sortowanie), w których umożliwia redukcję liczby personelu i kosztów. Poza tym zaleca się stosowanie instalacji CONTI wtedy, gdy ze względów ergonomicznych (wysokość wrzutu) nie poleca się instalacji SOLO.

Kruszarki do butelek (bottle crusher) mogą być również stosowane tam, gdzie np. za pośrednictwem leja lub zsuwni stare szkło będzie doprowadzane do kontenera znajdującego się na niższym piętrze. Butelki będą dostarczane do rozdrabniarki wiadrami za pośrednictwem leja. Wydajność rozdrabniania wynosi tu do 6000 but./h.
GrupaBottle cusher z podwójnym załadunkiem
w urządzeniu sortującym browaru
Typ: CONTI
  1. Transport za pomocą przenośników taśmowych
  2. załadunek ręczny poprzez obustronne szyby wrzutowe, celem utylizacji poszczególnych wadliwych butelek
Przenośnik rotacyjny___
Bottle crusher___
Skrzynia chroniąca przed hałasem z pojemnikiem na stłuczkę szklaną___

W podejmowaniu decyzji na temat rodzaju przenośnika do transportu wadliwych butelek, decydujące znaczenie mają
lokalne warunki pracy.

Załadunek:

Przenośnik taśmowy
Przenośnik rotacyjny
Podnośnik
Przenośnik
popychacz lub inne.

Przenośnik rotacyjny jako system wprowadzający do FZA.
za taśmą sortującą (w obszarze za kontrolą)
Typ: CONTI
Podnośnik___
Bottle crusher___
Skrzynia chroniąca przed hałasem z pojemnikiem na stłuczkę szklaną___
- z podnośnikiem (obszar: odprowadzenie do maszyny czyszczącej)
Typ: CONTI
-Transport za pomocą przenośnika rotacyjnego (obszar: za urządzeniem kontrolnym)
Typ: CONTI
Typ: CONTI
-Transport za pomocą przenośnika
Typ: CONTI
Odtransportowanie stłuczki przez podłogę do znajdującego sie na niższym piętrze
kontenera zbiorczego na stłuczkę
Typ: SOLO
Maszyna kontrolna kieruje wadliwe butelki poprzez taśmę sortującą na stół zbiorczy.
Z tego miejsca Bottle crusher (typ: SOLO) jest załadowywany ręcznie.
Przykłady zastosowania dla
typ:
SOLO


Załadunek: ręczny
Przy małym odsetku uszkodzonych butelek (poniżej 1%) ekonomiczna jest ręczna utylizacja.
Typ: SOLO
Taśma sortująca maszyny kontrolnej doprowadza do Bottle crusher przesortowane butelki.
Po ponownej kontroli wizualnej wadliwe butelki są przenoszone ręcznie do FZA (typ: SOLO).