Opracowywanie programów zmniejszania hałasu przez... HEIN
Widok: Strona wlotowa A - D
Odsłonięta etykietarka - poprzez najechanie
komory na szynach
Widok: Część przednia D - C
W przypadku konkretnej realizacji przedsięwzięć ochrony przed hałasem warto współpracować ze specjalistyczną firmą.

Można wówczas założyć, że jakość akustyczna podjętych działań będzie spełniała wymagania, a także będzie możliwa do realizacji z technicznego punktu widzenia. Prawdziwy problem stanowi zazwyczaj możliwość realizacji znalezionego rozwiązania. Jaki jest pożytek ze środków ochrony przed hałasem, jeżeli personel po usunięciu usterki pozostawia je otwarte?

Decydujące znaczenie ma uwzględnienie aspektów pod względem MIKROBIOLOGII i ŁATWOŚCI PIELĘGNACJI!
Ochrona przed hałasem - obniżanie poziomu hałasu
Pełna zabudowa superbloku

Na zakreskowane obszary można w całości najeżdżać (system szyn na podłodze).
Ze względu na łatwość przełączania operator
może ręcznie przesunąć element zabudowy.
Pełna zabudowa superbloku
Widok: Strona tylna A - B (patrz poprzednie zdjęcie)