Ochrona przed hałasem we
wszystkich maszynach wykorzystywanych w rozlewnictwie


NAPOJE
ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
FARMACEUTYKI
 • sprawdzone w praktyce
 • duże obniżenie poziomu hałasu
 • optymalna łatwość obsługi
 • brak przeszkód dla produktów
 • wykonanie ze stali nierdzewnej
Zabudowy chroniące przed hałasem dla separatora

Ogólnie wiadomo, że maszyny w firmach zajmujących się butelkowaniem emitują hałas,
którego wartość przekracza dopuszczalne normy.
Program dostawy

program całościowy
 • Sekundarne obudowy chroniące przed hałasem
  we wszystkich maszynach wykorzystywanych w rozlewnictwie
  (np. przenośnikach, rozlewniach, pakowarkach,
  maszynach czyszczących, urządzeniach do zdejmowania kapsli,
  urządzeniach kontrolnych, maszynach pakujących)
 • Obudowy ochronne

Udzielamy porady na miejscu.

W przypadku urządzeń rozlewniczych i pakujących istnieją różne, specyficzne dla instalacji, wymogi pod względem ochrony przed hałasem.

Pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania dla Państwa projektu zapewnia specjalista bezpośrednio na miejscu.

HEIN Technika ochrony przed hałasem jest dla Państwa właściwym partnerem już od ponad 25 lat.

Świadectwo najwyższego poziomu technicznego stanowią referencje.
HEIN - Kompetencja w ochronie przed hałasem
Pełna obudowa urządzenia rozpakowującego
Jezdna obudowa ochronna dla naważki
Obudowy urządzenia do zdejmowania kapsli
Obudowa ochrony przed hałasem dla maszyny do pakowania
Ochrona przed hałasem dla paletyzatora i depaletyzatora
Obudowa ochrony przed hałasem dla depaletyzatora
Pełna zabudowa etykieciarki
Obudowa chroniąca przed hałasem dla podstawek butelek w zakładzie farmaceutycznym
Zabudowy chroniące przed hałasem dla maszyn produkujących kubki tekturowe
MASZYNY DO CZYSZCZENIA BUTELEK
Wykonanie: SPECJALNE
Wykonanie: SPECJALNE
Z powodu konieczności konstrukcyjnej (podawanie brudnych butelek poniżej wyprowadzania czystych butelek), w przypadkumaszyn jednostronnych (podawanie i wydawanie z tej samej strony), firma HEIN opracowała specjalne rozwiązanie konstrukcyjne.
W przypadku
wykonania SPECJALNEGO (pat. eur..) obszar czystych butelek jest oddzielony od znajdującego się poniżej wprowadzania brudnych butelek (patrz rysunek systemu).

W ten sposób, poza zmniejszeniem emisji hałasu, osiągnięto jeszcze jeden decydujący cel, w postaci zapobiegania ponownemu zabrudzeniu w przypadku wysuniętych czystych butelek!

Ta ogromna zaleta została rozpoznana nie tylko przez pewnego znanego producenta maszyn, ale również przez użytkowników, dlatego system ten jest szczególnie chętnie stosowany do produktów krytycznych, jeśli z innych powodów konieczna jest rezygnacja z maszyn dwustronnych.

By zapobiec przed ponownemu zabrudzeniu oczyszczonych pojemników - od ostatniego opryskania do wyprowadzenia - można użyć zamontowanych elementów niszczących zarazki (sterylizacja głównej przestrzeni) w krytycznym obszarze wewnątrz maszyn czyszczących.

otwarta tarcza oporowa
Pełna zabudowa (zamknięta) maszyny do czyszczenia butelek
Obudowa chroniąca przed hałasem w maszynie jednostronnej
(tylko strona wyprowadzania)
Typ masz. KASKANA
Rok produkcji 1990
Obudowa chroniąca przed hałasem dla maszyny dwustronnej (strona wyprowadzania), typ: LAVANA Bj. 91
Pneumatyczne uruchomienie
Obudowa chroniąca przed hałasem maszyny jednostronnej
Pełna obudowa maszyny dwustronnej (tutaj wprowadzanie)