Ściany działowe - meblościany - ekrany

Przedsięwzięcia w zakresie akustyki wewnętrznej wpływają na pole rozchodzenia się dźwięku.
Wyeksponowane urządzenia emitujące hałas muszą być jednak zabezpieczone pod kątem rozprzestrzeniania się dźwięku poprzez wysokoefektywne instalacje ochronne
- jak tu pokazano bezpośrednio w miejscu powstawania hałasu.
Pozostały hałas kierowany jest poprzez ściany działowe (z materiałem absorpcyjnym) ku górze i absorbowany przez (akustyka wewnętrzna) sufit Baffle.
Ściana działowa chroniąca przed hałasem + akustyka pomieszczenia
Widok częściowy: Ściana działowa chroniąca przed hałasem w pomieszczeniu filtrowania w browarze
Meblościana w linii rozlewczej
Ekrany ochronne
wykonane jako tarcze oporowe
W warunkach korzystnej akustyki pomieszczenia i warunków instalacji, ekrany mogą stanowić alternatywę dla tuneli / zabudów.
HEIN - Kompetencja w ochronie przed hałasem
Ściana ekranująca wykonana jako tarcza oporowa
Ściana ekranująca w obszarze doprowadzania do urządzenia do zdejmowania kapsli
Ściana ekranująca