Transport pojemników w warunkach ubogich w bakterie przez system tuneli
– zasilanie sterylnym powietrzem
– sterylizacja UVC
Zastosowanie tunelu
Typ: TUS 683
Przy rozlewaniu (wielościeżkowym) produktów wrażliwych mikrobiologicznie, warunki panujące na ciągu transportowym wpływają na trwałość produktu. Na drodze od maszyny czyszczącej do napełniacza, pojemniki mają kontakt z otaczającym powietrzem zawierającym bakterie. To samo odnosi się do części zamykających podczas dostarczania. Ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń szkodliwych dla napojów jest wysokie, przy czym udział bakteryjnych zanieczyszczeń jest wielkością zmienną. Oprócz zasilania sterylnym powietrzem obszaru przenośnika, może on być również odkażony i utrzymany w takim stanie poprzez zastosowanie techniki UVC. Materiał zdjęciowy potwierdza, jak z powodzeniem może być stosowana technika UVC.
Technika UVC
poprzez system tuneli z
wyciągiem: Raport badania laboratoryjnego gospodarstwa mlecznego Hansa
(by powiększyć zdjęcie kliknij na "1")
Wyjście butelek zaczyna się od sterylizacji UVC.
Tunele akustyczne
Typ: TUS 472 z wyposażeniem UVC
(Obszar: dostarczania do rozlewni)
Sterylizacja UVC linii wielokrotnego użycia