Instalacje chroniące przed hałasem zapobiegają rozprzestrzenianiu się hałasubezpośrednio w miejscu jego powstawania i chronią personel obsługującyprzed wysokim poziomem hałasu bezpośredniego.

W przypadku tunelu akustycznego System HEIN, typ:A TUS 472 mamy do czynienia z pełną zabudową źródła hałasu – w ciasnym pomieszczeniu ---

Tunele akustyczne stosowane w transporcie pojemników służą również
– jako efekt dodatkowy – zabezpieczeniuprodukcji.
Uniemożliwiają dostęp obcych cząstek do otwartych pojemników.

Ochrona przed hałasem
stosowana w
przenośnikach

Transport przenośnikowy pojemników
w instalacjach rozlewniczych jak wiadomo
emituje z różnych względów hałas,
którego wartość przekracza dopuszczalne normy.
Typ: TUS 472
Otwarta przednia pokrywa tunelu, typ: TUS 472
Zamknięty odcinek tunelu, typ TUS 472

Tunel akustyczny stosowany w przenośnikach
Typ: TU 472
i TUS 472 Euro Pat.

System ten charakteryzuje się małymi wymaganiami pod względem miejsca i umożliwia -- w stanie otwartym -- pełną ekspozycję przenośnika butelek, a tym samym pełną możliwość dostępu.
Typowy przykład zastosowania systemu tuneli akustycznych firmy HEIN
Typ: TU 472
Ułożone jeden za drugim tunele są wykonane w wersji długiej (do 3000 mm długości).
Tunel akustyczny typ: TU 472 (pat. eur.) w obszarze doprowadzania do rozlewni
Typ: TU 472
System ten charakteryzuje się małymi wymaganiami pod względem miejsca i umożliwia
-- w stanie otwartym -- pełną ekspozycję przenośnika butelek,
a tym samym pełną możliwość dostępu.

Tunel akustyczny stosowany w przenośnikach
Typ:
TUS 472 Euro Pat.

Tunel akustyczny stosowany w przenośnikach
Typ: TU 683
i TUS 683

HEIN-Systemy tuneli w stanie zamkniętym.

... otwarte, przenośniki są zupełnie wolne i osiągalne z obu stron bez żadnych przeszkód.
Typ: TU 683
Obszar: łączenie
(by powiększyć zdjęcie kliknij na "6")
Tunel akustyczny w obszarze łączenia przed maszyną kontrolną
Typ: TU 683
W tym systemie możliwe jest przesunięcie każdej z szyb (po obu stronach przenośnika) w dół.
Obszar: Stół z butelkami przesuwacza nowych butelek wraz z taśmą odciągającą
Typ: TU 683
Typ: HSA
Wykonanie: Tunel przesuwny

Tunel akustyczny stosowany w przenośnikach
Typ: HSA

Wszystkie tunele firmy HEIN są tak skonstruowane, by nie były przeszkodą podczas pracy.

Oznacza to, że:
  • w każdej chwili istnieje nieograniczony dostęp z obu stron odcinka przenośnika.

  • Podczas prac naprawczych przenośnika nie ma potrzeby, nawet częściowego, demontażu tunelu.
Wskazówka:
W Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa "Hałas" (2003/10/WE) z dn. 15.02.2003 r. poprawiająca ochronę pracowników przed emisją hałasu w miejscu pracy.
Ochrona przed hałasem wymagana jest np. już od poziomiu emisji w wysokości 80 dB(A) ("dolna wartość progowa").
Wykonanie: Tunel przesuwny
Obszar doprowadzający do rozlewni
Typ: HSA
Typ: HSA
Wykonanie: Tunel przesuwny
Tunel akustyczny stosowany w przenośnikach
Typ:
TU 800 KP
Typ: TU 800 KP
Zabudowa stołu z butelkami przed maszynami Variopac.€
Najwyższe wymagania redukcji emisji hałasu zostaną spełnione dzięki zastosowaniu typu TU 800 KP.
Typ: TU 800 KP
Pełna zabudowa stołu z butelkami
Typ: TU 800 KP
Obszar: Odcinek dopływowy do rozlewni
Typ : TUS 472